top
Print side E-mail side 

Cookie- og persondatapolitik for Smertefri Fødsel

Smertefri Fødsel er dataansvarlig for de personoplysninger der behandles, når du tilmelder dig og deltager på et kursus hos os eller benytter dig af vores andre services, herunder når du anvender vores hjemmeside www.smertefrifoedsel.dk, modtager nyhedsbreve, følger os på Sociale Medier mv. Du kan altid kontakte os vedrørende denne politik. Læs gerne afsnittet om ”Dine rettigheder” inden din henvendelse. 

Dataansvarlig virksomhed og kontaktperson
Smertefri Fødsel ApS
Strandgade 36D, 3. sal
1401 København K

M: kursus@smertefrifoedsel.dk

CVR: 31151260

Anja Bay
M:  
T: 20 65 80 86

Hvilke personoplysninger behandler vi og til hvilke formål

Vi behandler dine data på forskellig hvis afhængig af, hvilken kontakt du har med os. Læs mere her under hvert emne:

Når du besøger vores hjemmeside
Formål: Her behandler vi dine data for at indsamle statistik om brugen af vores hjemmeside, samt for at kunne lave målrettet markedsføring. Indsamlingen sker via cookies, se mere i afsnittet om cookies nedenfor, hvor du også kan se, hvordan du fravælger disse.

Hjemmelsgrundlag: Behandlingen af personoplysninger sker på baggrund af vores legitime interesse (interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningen), idet vi vurderer, at indsamling og videregivelse af adfærdsoplysninger på vores hjemmeside ikke bryder med dine grundlæggende rettigheder, når du besøger vores hjemmeside.

Oplysninger: IP-adresse samt oplysninger om din adfærd på vores hjemmeside.

VideregivelseVi videregiver indirekte og direkte personoplysninger til Vimeo, Youtube og Google.  Alle selskaber er beliggende i USA og alle har et US-EU Privacy Shield certifikat, som sikrer at selskaberne overholder persondataforordningen.

Opbevaring: De data, vi indsamler til statistik, opbevares i 26 måneder hos Google Analytics, hvorefter de automatisk slettes. Øvrige data der videregives til 3. part kontrolleres af disse, hvorfor vi ikke har kontrol med, hvornår data slettes.

Automatisk afgørelser og profilering: Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser. Google og Facebook må forventes at bruge oplysninger om din besøgsadfærd til deres interne profilering.

Links: Der kan på hjemmesiden være links til andre hjemmesider eller samarbejdspartnere. Vi kan ikke holdes ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider eller hjemmesidernes indsamling af personoplysninger. Undtagelsen herfor er når du ledes over på DoCAS’ hjemmeside for køb eller reservation af kursus, gratis foredrag eller efterfødselscafé.

Når du køber et kursus og dermed bliver kunde/kursist hos os

Formål: Her sker databehandling med det formål at opfylde en aftale imellem os og dig om deltagelse på det kursus, som du har valgt. Vi indsamler også data med henblik på at kunne fakturere efter bogføringsloven. Din e-mail anvender vi ikke automatisk til nyhedsbrev.

Hjemmelsgrundlag: Databehandlingen sker på baggrund af kontraktsforhold.

Oplysninger: Vi indsamler navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Vi spørger dig også om din terminsdato, og om du er første eller fleregangsfødende, da dette er relavant for kurserne. Men der er tale om helbredsoplysninger, og det er derfor helt frivilligt, om du ønsker at oplyse dette, når du tilmelder dig et kursus. Hvis du giver os følsomme oplysninger, f.eks. om dit helbred, vil vi altid bede om dit samtykke hertil.

Videregivelse: Vi videregiver ikke dine oplysninger uden for virksomheden.

Opbevaring: Personoplysningerne til brug for bogføringsloven opbevares indtil 5 år efter udløbet af regnskabsåret, jf. bogføringslovens § 10 og slettes herefter.

Automatiske afgørelser og profilering: Vi benytter os ikke af automatiske afgørelser eller profilering.

Når din fødselsberetning offentliggøres på vores hjemmeside, Facebookside eller Instagramprofil

Vi deler aldrig din fødselsberetning med andre uden dit udtrykkelige samtykke. En sådan deling foregår først efter en udtrykkelig aftale med os, hvor du informeres nærmere om procedure og konsekvenser. Du kan altid vælge at være anonym eller semi-anonym. Hvis vi også må dele dit foto sammen med beretningen eller andre steder, beder vi altid om særskilt samtykke hertil. Grunden til vores forsigtighed på dette område er, at der er tale om stærkt personlige beretninger, som offentliggøres, og vi ønsker at beskytte dine personlige data bedst muligt i denne sammenhæng.  

Formål: Her sker databehandling med henblik på at markedsføre Smertefri Fødsel.

Hjemmelsgrundlag: Samtykke.

Oplysninger: Du kan sagtens være anonym eller semi-anonym. Vores anbefaling er, at vi alene anvender dit fornavn. Hertil indsamles de oplysninger, som du giver os om din fødsel. Vi sletter alle andre personhenførbare oplysninger, som måtte fremgå af din beretning, f.eks. navn på jordemoder eller pårørende, som var med.

Videregivelse: Beretningen offentliggøres på vores hjemmeside og/eller vores Facebookside samt Instagram-profil. Læs mere i afsnittet ”Når du besøger vores Facebookside og Instagram-profil”. Herefter er beretningen offentlig tilgængelig.

Opbevaring: Vi opbevarer din fødselsberetning, så længe vi har et saglig formål hermed og du ikke har trukket dit samtykke tilbage.  

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev

Formål: Her behandler vi dine data med henblik på at sende e-mails med nyheder, tilbud, nye produkter og services, invitationer til arrangementer, samt øvrige marketingtiltag.

Hjemmelsgrundlag: Behandlingens sker på baggrund af dit samtykke. Du kan altid trække dit samtykke tilbage – nederst i hver nyhedsmail finder du et link til frameldelse.

Oplysninger: Navn og e-mail.

Videregivelse: Oplysningerne overdrages ikke til 3. part, da vi p.t. ikke benytter eksterne tjenester til at håndtere nyhedsbreve.

Opbevaring: Oplysningerne opbevares, så længe du er tilmeldt nyhedsbrevet og ikke har trukket dit samtykke tilbage. Dog slettes oplysningerne også, hvis nyhedsbrevet ikke kan leveres, f.eks. hvis mailadressen nedlægges.  

Automatiske afgørelser og profilering: Oplysningerne anvendes ikke til automatiske afgørelser eller profilering.

Når du besøger vores Facebookside og Instagram-profil

Formål: Vi og Facebook indsamler og behandler personoplysninger, når du besøger siden https://www.facebook.com/smertefrifoedsel/ og https://www.instagram.com/smertefrifoedsel.dk.  Formålet med behandlingen er at kunne markedsføre os over for potentielle kunder, besvare spørgsmål m.v.

Hjemmelsgrundlag: Legitim interesse (interesseafvejningsreglen).

Oplysninger: Der indsamles kontaktoplysninger typisk i form af dit konto-navn. Hvis vi modtager følsomme oplysninger, vil de blive slettet, så snart det opdages. Vær opmærksom på, at de oplysninger du skriver på vores Facebook-side og Instagram-prodil, altså både behandles af os og Facebook.

Vi følger Datatilsynets gældende retningslinjer omkring det delte dataansvar og forsøger at sikre os, at de besøgende på Facebook-siden får information om persondata. Vi afventer i øjeblikket, at Facebook kommer med deres bud på en databehandleraftale til regulering af det delte ansvar. Som nævnt i nærværende politik, har du også som besøgende på vores Facebook-side mulighed for at udøve dine rettigheder, se mere i afsnittet ”Dine rettigheder”.

Opbevaring: Da de personoplysninger der afgives på Facebook-siderne afgives af personen selv på en offentligt tilgængelige side, vil oplysningerne i udgangspunktet ligge på siden så længe denne eksisterer. Du kan altid bede os om at slette eventuelle opslag.

Automatiske afgørelser og profilering: Vi antager, at Facebook foretager automatiske afgørelser og profilering på den del af personoplysningerne, som Facebook er dataansvarlig for. Vi benytter os ikke af automatiske afgørelser og profilering.

Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger behandles, bedes du undlade at besøge vores Facebook-side, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for os at ændre på Facebooks indstillinger for opsamling af data.

Hvem overfører og videregiver vi personoplysninger til

Vi bruger en række leverandører, som behandler personoplysninger på vores vegne, f.eks. vores kursusadministrationssystem og vores hjemmeside-host. Vi har indgået databehandleraftaler med disse leverandører, der sikrer at dine oplysninger beskyttes og ikke bliver brugt til andre formål end de i denne politik anførte.

Vi anvender som udgangspunkt databehandlere, som ligger i EU/EØS. I visse tilfælde benytter vi os dog af databehandlere i USA, dog kun hvis disse lever op til de gældende krav i persondataforordningen.

Endelig overfører vi data til f.eks. SKAT, forsikringsselskaber m.v., når vi er retligt forpligtet hertil.

Dine rettigheder

Her kan du læse nærmere om dine rettigheder, såfremt vi behandler dine persondata. Hvis du har spørgsmål eller ønsker at benytte dine rettigheder, så skriv til os, se kontaktoplysninger øverst. Vi behandler din anmodning inden 30 dage.

Retten til indsigt
Du har ret til at bede om indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig, samt få oplyst formål og hjemmelsgrundlag.

Retten til at gøre indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse, hvis du er uenig i vores behandling af personoplysningerne. 

Retten til begrænsning
Du har ret til at bede om, at vi begrænser behandlingen. Hvis vi behandler personoplysninger, kan du i visse tilfælde bede om at få begrænset behandlingen, hvis ikke du ønsker at alle de registrerede data skal indgå i behandlingen.

Retten til at bede om sletning
Du har ret til at bede om at blive slettet. Denne rettighed er ikke endegyldig, da visse data ikke kan slettes pga. anden lovgivning eller hvis aftale og formål giver os ret til at opbevare personoplysningerne.

Retten til at bede om berigtigelse
Skulle de personoplysninger vi behandler være forkerte, har du ret til at få disse opdateret med korrekt information.

Retten til Dataportabilitet
Du har ret til at få udleveret dine personoplysninger i et maskinlæsbart format. Bemærk at der alene er tale om de personoplysninger, du selv har givet til os.

Retten til at trække samtykke tilbage
Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, så kan dette samtykke til en hver tid trækkes tilbage, hvorved behandlingen ophører.

Retten til at klage
Du er altid velkommen til at skrive til os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Se mere på www.datatilsynet.dk

Cookies

Cookies er små tekstfiler, som gemmes på din computer/smartphone/tablet når du besøger en hjemmeside. Cookies anvendes til mange formål, da en hjemmeside kan læse indholdet fra en cookie, når du genbesøger hjemmesiden. Cookies udgør ikke en trussel mod din computer/smartphone/tablet (som f.eks. en virus), og cookies får ikke adgang til programmerne på dit device.

Der findes overordnet tre typer af cookies:

  • En ”session cookie”, som kun findes mens du er på en hjemmeside, og som slettes så snart du forlader hjemmesiden. Session cookies kaldes også funktionalitetscookies.
  • En ”persistent cookie”, som bliver gemt på din computer/smartphone/tablet i en længere periode.
  • En ”3. parts cookie”, som sættes af en anden end ejeren af en hjemmeside og som typisk også gemmes i længere tid. Google Analytics-cookies eller Facebook ”like” knapper gemmer 3. parts cookies fra det pågældende firma, typisk i længere tid. Det betyder, at f.eks. Facebook kan følge din anvendelse af cookies på www.smertefrifoedsel.dk

Vi anvender cookies til de forskellige formål, som du kan se herunder.

Vores cookies
Vi bruger en række session og persistent cookies, for at få hjemmesiden til at fungere. F.eks. gemmer vi dine indstillinger for cookies i en persistent cookie. Disse cookies gemmer ikke persondata om dig og de kan ikke tilgås af tredjepart. Derfor har du ikke mulighed for at fravælge disse.

Vimeo og YouTube
På hjemmesiden bruger vi Vimeo og YouTube som video-streaming-tjenester til visning af videoer. Besøger du en af de sider hvor en video er placeret, vil Vimeo eller YouTube sætte en 3. parts cookie. Når du klikker afspil på en video, sætter streaming-tjenesten yderligere cookies med information om afspilningen. Vi har ikke nogen indflydelse på indholdet og brugen af disse cookies.
 

Google Analytics
Vores kursussystem DoCAS benytter Google Analytics til at måle trafikken på tværs af alle besøgende på deres hjemmeside www.docas.dk. Du dirigeres over på deres hjemmeside, når du kigger på konkrete kurser på hjemmesiden www.smertefrifoedsel.dk. Google Analytics indsamler data om hvilke sider du besøger, hvor længe, hvilken browser du anvender mv. DoCAS sender ikke direkte personoplysninger til Google som en del af denne statistik, men Google modtager og behandler din IP-adresse, som i visse tilfælde også betragtes som en personoplysning.
 

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: 
http://minecookies.org/cookiehandtering. Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du sletter eller blokerer cookies, vil hjemmesiden måske ikke fungere optimalt. Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere eller enheder, skal du slette cookies i/på dem alle. I langt de fleste browsere ,kan man tilvælge en "Do Not Track" indstilling. Hvis denne er aktiveret, så sender browseren en besked til hjemmesiden om, at man ikke ønsker at blive registreret. Hvis du har slået denne indstilling til i din browser, vil alle 3. parts cookies på hjemmesiden være slået fra. Dette gælder også for Vimeo og YouTube, hvorfor videoer ikke kan afspilles. Du kan altid aktivere cookies på denne side, hvilket vi betragter som samtykke, som går forud for browserens "Do Not Track" indstilling for den pågældende 3. parts cookie. 

/senest opdateret den 13. juli 2018


 

 
© 2024 Smertefri Fødsel ApS.
webpage.io Content Management System.
HTML5 / CSS3