top
Print side E-mail side 

 
DIN FØDSELSFORBEREDELSE HOS SMERTEFRI FØDSEL UNDER COVID-19

Vi er her for dig. Alle kurser afvikles som planlagt, men med nødvendige ændringer. 

Du kan tilmelde dig hold, hvor du fremmøder, hvor vi sørger for at overholde alle retningslinjer, så du trygt kan deltage i undervisningen hos os. 

Når du tilmelder dig vil enkelte hold være markeret ‘online’. På de angivne hold undervises via et virtuelt kursuslokale, hvor du præcis som på kurset kan se din underviser og medkursister, stille spørgsmål og deltage aktivt i undervisningen, imens den foregår.

På den måde er det for første gang blevet muligt at tage et live online Smertefri Fødsel-kursus i hele Danmark, ja, hele verden – vi underviser dog kun på dansk, som det er nu. 

Du kan derfor vælge, om du ønsker at fremmøde eller blive undervist online, såvel som du også stadig kan tage kurset som et hjemmestudie uden undervisning men med instruktionsvideoer og lydfiler. 

SÅDAN GØR DU & SÅDAN FOREGÅR DIN UNDERVISNING

  1. Du booker dig ind på det hold, der passer til din termin og kalender.
  2. Du får tilsendt alt kursusmaterialet og skal øve, inden vi ses onlline, hvis det er en bootcamp, du deltager i. Til grundkurset skal du ikke forberede dig inden.
  3. Er du på online får du tilsendt et link til dit kursuslokale lige inden, vi mødes samt et link til en gruppe online, hvor du møder og holder kontakt med de øvrige deltagere.
  4. Bootcamps afholdes med fuldt fysisk fremmøde, og det gør modul 1, 2 og 4 på grundkurset også. Modul 3 med partner afholdes online. 
  5. Vi kommer i det næste lange stykke tid til at tilbyde kurser online sideløbende med, at vi åbner op. Du finder dem under grundkurser, hvor de er markeret med “ONLINE”.

BETINGELSER - KURSER

Alle kurser afholdes på de angivne tidspunkter på websitet smertefrifødsel.dk. Sker der ændringer, får du besked pr. mail eller telefon senest 24 timer inden starttidspunktet. Bliver det, du har tilmeldt dig aflyst, får du det fulde indbetalte beløb retur eller mulighed for at deltage på et andet tidspunkt, hvis kurset rykkes.

Din tilmelding er bindende, så snart du har meldt dig til. Ved afmelding mere end 30 dage før starttidspunktet, får du refunderet 100 % af det fulde beløb. Ved mindre end 30 dage, men mere end 14 dage før starttidspunktet, får du refunderet 50 % af det fulde beløb. Skriv en e-mail til kursus@smertefrifoedsel.dk, hvis du ønsker at afmelde dig et kursus. Ved afbud mindre end 14 dage før starttidspunkt får du ingen refusion af dit indbetalte kursusbeløb. Bliver du forhindret på en mødegang, så hjælper vi gerne med at finde et erstatningstidspunkt, hvis det er muligt at gennemføre inden fødsel. Ved afbud, også i sidste øjeblik, er du velkommen til at sende en anden deltager i dit sted. Giv besked til kursus@smertefrifoedsel.dk.

Undtagelsen er, hvis du skal have kejsersnit eller graviditeten afbrydes, her får du altid refusion, hvis du melder fra inden kursusstart (er du påbegyndt eller har gennemført kurset, så gives der ingen refusion). Henvend dig til kursus@smertefrifoedsel.dk.

Hvis myndighedernes retningslinjer gør fysisk fremmøde utilrådeligt, så gennemføres undervisningen online på det planlagte tidspunkt. Der gives ikke refusion, hvis undervisning gennemføres online.

BETALINGSBETINGELSER VEDRØRENDE PRODUKTER

Online-produkter bliver leveret digitalt via e-mail. Levering af online-produkter sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til fem hverdage. Der gives ikke penge retur for online-produkter.

RETTIGHEDER

Anja Bay har alle rettigheder til de leverede digitale produkter og alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, 1:1 rådgivning og certificeringsuddannelse. Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale. Brugsretten er personlig. Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. 

Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug.Produkter og materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Anja Bays virksomhed. Anja Bays navn må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.Såfremt materialet og Anja Bays navn anvendes i strid med bestemmelsen, er Anja Bay berettiget til en bod på 120.000 kroner per overtrædelse. 

Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes ny konventionalbod for hver påbegyndt måned. Anja Bay er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

LOVVALG & VÆRNETING

Uoverensstemmelser mellem Anja Bay og køberen skal afgøres efter dansk ret ved Københavns byret som første instans.


 

 
© 2020 Smertefri Fødsel ApS.
webpage.io Content Management System.
HTML5 / CSS3